e m r k . a t

 

1

Neumeister

27.6.1968

A-8

2

Stögmüller

10.11.1969

A-9

3

Matznetter

10.11.1969

A-10

4

Ringeisen

16.7.1971

A-13

5

Ringeisen²

22.6.1962

A-15

6

Ringeisen³

23.6.1973

A-16

7

Neumeister²

7.5.1974

A-17

8

Adolf

26.3.1982

A-49

9

Sramek

22.10.1984

A-84

10

Can

30.9.1985

A-96

11

Lingens

8.7.1986

A-103

12

Unterpertinger

24.11.1986

A-110

13

Ettl  u.a.

23.4.1987

A-117

14

Erkner + Hofauer

23.4.1987

A-117

15

Poiss

23.4.1987

A-117

16

Lechner + Hess

23.4.1987

A-118

17

Erkner + Hofauer²

29.9.1987

A-124-D

18

Inze

28.10.1987

A-126

19

Plattform Ärzte für das Leben

21.6.1988

A-139

20

Kamasinski

19.12.1989

A-168

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

21

Mellacher  u.a.

19.12.1989

A-169

22

B.

28.3.1990

A-175

23

Obermeier

28.6.1990

A-179

24

Windisch

27.9.1990

A-186

25

Asch

26.4.1991

A-203

26

Oberschlick

23.5.1991

A-204

27

Brandstetter

28.8.1991

A-211

28

Wiesinger

30.10.1991

A-213

29

Toth

12.12.1991

A-224

30

Pfeifer + Plankl

25.2.1992

A-227

31

Artner

28.8.1992

A-242-A

32

Schwabe

28.8.1992

A-242-B

33

Herczegfalvy

24.9.1992

A-244

34

Mlynek

27.10.1992

A-242-C

35

Fey

24.2.1993

A-255-A

36

K.

2.6.1993

A-255-B

37

Hoffmann

23.6.1993

A-255-C

38

Windisch²

28.6.1993

A-255-D

39

Sekanina

25.8.1993

A-266-A

40

Chorherr

25.8.1993

A-266-B

07742/2319   FAX 4984   dr.postlmayr@aon.at

41

Zumtobel

21.9.1993

A-268-A

42

Kremzow

21.9.1993

A-268-B

43

Informationsverein

Lentia

24.11.1993

A-276

44

Otto-Preminger-Institut

20.9.1994

A-295-A

45

Ortenberg

25.11.1994

A-295-B

46

Vereinigung demokrat. Soldaten Österreichs

19.12.1994

A-302

47

Friedl

31.1.1995

A-305-B

48

Fischer

26.4.1995

A-312

49

Prager und Oberschlick

26.4.1995

A-313

50

Linsbod

13.9.1995

A-338-B

51

W.S.

13.9.1995

A-338-B

52

F.G.

13.9.1995

A-338-B

53

Ochsenreiter

13.9.1995

A-338-B

54

Schmautzer

23.10.1995

A-328-B

55

Umlauft

23.10.1995

A-328-A

56

Gradinger

23.10.1995

A-328-C

57

Pramstaller

23.10.1995

A-329-A

58

Palaoro

23.10.1995

A-329-B

59

Pfarrmeier

23.10.1995

A-329-C

60

Ribitsch

4.12.1995

A-336

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen 

61

Putz

22.2.1996

18.892/91

62

Bulut

22.2.1996

17.358/90

63

Alkin

14.2.1996

20.365/92

64

Lagler  Nr.1

24.4.1996

16.906/90

65

Lagler  Nr.2

24.4.1996

16.942/90

66

Lagler  Nr.3

24.4.1996

18.624/91

67

Schottenberger

24.4.1996

20.223/92

68

M.S.

15.5.1996

22.048/93

69

Gaygusuz

16.9.1996

17.371/90

70

Feingold

21.10.1996

20.864/92

71

Prötsch

15.11.1996

15.508/89

72

Ahmed

17.12.1996

25.964/94

73

Bechter

15.1.1997

19.125/91

74

Haslhofer

15.1.1997

21.611/93

75

Mauer

18.2.1997

16.566/90

76

Hengl

11.4.1997

20.178/92

77

Stallinger

 Kuso

23.4.1997

14.696/89

14.697/89

78

Pauger

28.5.1997

16.717/90

79

Telesystem Tirol

Kabeltelevision

9.6.1997

19.182/91

80

Oberschlick  Nr.2

1.7.1997

20.834/92

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

81

Basta

5.8.1997

19.740/92

82

Resch

1.10.1997

21.585/93

83

Ilhan

3.10.1997

22.961/93

84

G.M. + U.B.

7.10.1997

21.089/92

85

Radio  ABC

20.10.1997

19.736/92

86

Szücs

24.11.1997

20.602/92

87

Werner

24.11.1997

21.835/93

88

Marte + Achberger

5.3.1998

22.541/93

89

Hrdlicka

12.3.1998

19.743/92

90

Petrovic

27.3.1998

20.458/92

91

Radolf

3.6.1998

25.965/94

92

Breiteneder

3.6.1998

23.957/94

93

Fidler Gertrude

31.7.1998

24.759/94

94

Fidler Gebhard

31.7.1998

23.671/94

95

Fischer  Nr.2

1.9.1998

26.252/95

96

Fischer  Nr.3

1.9.1998

27.014/95

97

Wirtschafts-Trend

1.9.1998

26.113/95

98

Hortolomei

5.10.1998

17.291/90

99

Basic

16.3.1999

29.800/96

100

G.S.

21.12.1999

26.297/95

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

101

W.R.

21.12.1999

26.602/95

102

News Verlag ….

11.1.2000

31.457/96

103

Prinz

8.2.2000

23.867/94

104

Cooke

8.2.2000

25.878/94

105

Wabl

21.3.2000

24.773/94

106

Rushiti

21.3.2000

28.289/95

107

Pfleger

4.4.2000

27.648/95

108

Mauer  Nr.2

20.6.2000

35.401/97

109

Entleitner

1.8.2000

29.544/95

110

Tele 1

21.9.2000

32.240/96

111

Pobornikoff

3.10.2000

28.501/95

112

Eisenstecken

3.10.2000

29.477/95

113

C.H.

3.10.2000

27.629/95

114

Löffler

3.10.2000

30.546/96

115

G.H.

3.10.2000

31.266/96

116

T.

14.11.2000

27.783/95

117

Riepan

14.11.2000

35.115/97

118

Rösslhuber

28.11.2000

32.869/96

119

R.

19.12.2000

32.502/96

120

S.

19.12.2000

33.732/96

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

121

Edelmayer

19.12.2000

33.979/96

122

Freunberger

19.12.2000

34.186/96

123

Walder

30.1.2001

33.915/96

124

Holzinger  Nr.1

30.1.2001

23.459/94

125

Holzinger  Nr.2

30.1.2001

28.898/95

126

Pallanich

30.1.2001

30.160/96

127

Basic

30.1.2001

29.800/96

128

Beer

6.2.2001

30.428/96

129

Jerusalem

27.2.2001

26.958/95

130

Telfner

20.3.2001

33.501/96

131

Fischer  Franz

29.5.2001

37.950/97

132

Siebenhandl

12.6.2001

31.778/96

133

Lamanna

10.7.2001

28.923/95

134

Schweighofer  u.a.

9.10.2001

35.673/97

135

Schreder

13.12.2001

38.536/97

136

Luksch

13.12.2001

37.075/97

137

Ludescher

20.12.2001

35.019/97

138

Weixelbraun

20.12.2001

33.730/96

139

Buchberger

20.12.2001

32.899/96

140

Baischer *

20.12.2001

32.381/96

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

141

Maurer

17.1.2002

50.110/99

142

Gollner

17.1.2002

49.455/99

143

Fischer  Josef

17.1.2002

33.382/96

144

Lanz

31.1.2002

24.430/94

145

unabh. Initiative

Informationsvielfalt

26.2.2002

28.525/95

146

Dichand  u.a.

26.2.2002

29.271/95

147

Krone Verlag …

26.2.2002

34.315/96

148

A.T.

21.3.2002

32.636/96

149

Forthuber (W.F.) *

30.5.2002

38.275/97

150

Sailer *

6.6.2002

38.237/97

151

Siegl

20.6.2002

36.075/97

152

H.E.

11.7.2002

33.505/96

153

Biegler Bau GmbH

11.7.2002

32.097/96

154

Freiheitliche Landesgruppe Bgld.

18.7.2002

34.320/96

155

Kucera

3.10.2002

40.072/98

156

Vostic

17.10.2002

38.549/97

157

Yildiz

31.10.2002

37.295/97

158

Demir

5.11.2002

35.437/97

159

Walter

28.11.2002

34.994/97

160

Informationsverein

Lentia

28.11.2002

37.093/97

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

161

S.L.

9.1.2003

45.330/99

162

L.

V.

9.1.2003

39.392/98

39.829/98

163

Kienast

23.1.2003

23.379/94

164

Jakupovic

6.2.2003

36.757/97

165

Bakker

10.4.2003

43.454/98

166

Petschar

17.4.2003

36.519/97

167

Kolb  u.a.

17.4.2003

35.021/97

45.774/99

168

Sylvester

24.4.2003

36.812/97

40.104/98

169

Royer

12.6.2003

42.484/98

170

Malek

12.6.2003

60.553/00

171

Wiedmann

19.6.2003

42.032/98

172

Karner

24.7.2003

40.016/98

173

Hennig

2.10.2003

41.444/98

174

Achleitner

23.10.2003

53.911/00

175

Krone Verlag …

6.11.2003

40.284/98

176

Scharsach

News Verlag …

13.11.2003

39.394/98

177

Girardi

11.12.2003

50.064/99

178

Krone … (Nr.3)

11.12.2003

39.069/97

179

Pokorny

16.12.2003

57.080/00

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

180

Alge

22.1.2004

38.185/97

181

Wintersberger

5.2.2004

57.448/00

182

Morscher

5.2.2004

54.039/00

183

Dirnberger

5.2.2004

39.205/98

184

Schluga

19.2.2004

65.665/01

185

Löffler

4.3.2004

72.159/01

186

Weh

8.4.2004

38.544/97

187

Radovanovic

22.4.2004

42.703/98

188

Yavuz

27.5.2004

46.549/99

189

Wohlmeyer

8.7.2004

20.077/02

190

Baumann

7.10.2004

76.809/01

191

Ullrich

21.10.2004

66.956/01

192

Malek

21.10.2004

16.174/02

193

Woditschka

Wilfling

21.10.2004

69.756/01

6.306/02

194

Reinmüller

18.11.2004

69.169/01

195

Radovanovic²

16.12.2004

42.703/98

196

Hannak

22.12.2004

70.883/01

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

197

Thaler

3.2.2005

58.141/00

198

Blum

3.2.2005

31.655/02

199

Fehr

3.2.2005

19.247/02

200

Ladner

3.2.2005

18.297/03

201

Riepl

3.2.2005

37.040/02

202

Sylvester

3.2.2005

54.640/00

203

Zuckerstätter*

Reschenhofer*

24.2.2005

76.718/01

204

Kern

24.2.2005

14.206/02

205

Novicky

24.2.2005

34.983/02

206

Birnleitner

24.2.2005

45.203/99

207

El Massry

24.3.2005

61.930/00

208

Osinger

24.3.2005

54.645/00

209

Rieg

24.3.2005

63.207/00

210

Jancikova

7.4.2005

56.483/00

211

Wolfmeyer

26.5.2005

5.263/03

212

H.G.

G.B.

2.6.2005

11.084/02

15.306/02

213

Baumann

9.6.2005

76.809/01

214

Geyer

7.7.2005

69.162/01

215

Wirtschafts-Trend (2)

27.10.2005

58.547/00

216

Schelling

10.11.2005

55.193/00

217

Reinprecht

15.11.2005

67.175/01

218

Wirtschafts-Trend (3)

13.12.2005

15.653/02

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

219

Engelmann

19.1.2006

46.389/99

220

R.H.

19.1.2006

7.336/03

221

Brugger

26.1.2006

76.293/01

222

I.H.

20.4.2006

42.780/98

223

Kaya

8.6.2006

54.698/00

224

Öllinger

29.6.2006

76.900/01

225

Brunnthaler

29.6.2006

45.289/99

226

Zeman

29.6.2006

23.960/02

227

Jurisic

Collegium Mehrerau

27.7.2006

62.539/00

228

Hascic + Coorplan

Jenni GmbH

27.7.2006

10.523/02

229

Moser

21.9.2006

12.643/02

230

Müller

5.10.2006

12.555/03

231

Kobenter + Standard

Verlags GmbH

2.11.2006

60.899/00

232

Standard …

2.11.2006

13.071/03

233

Standard …

Krawagna-Pfeifer

2.11.2006

19.710/02

234

Stojakovic

9.11.2006

30.003/02

235

Krone …  (Nr.4)

9.11.2006

72.331/01

236

ORF

7.12.2006

35.841/02

237

Hauser-Sporn*

7.12.2006

37.301/03

238

News …  (Nr.2)

14.12.2006

10.520/02

239

News …  (Nr.1)

14.12.2006

76.918/01

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

240

Kaplan

18.1.2007

45.983/99

241

Eski

25.1.2007

21.949/03

242

Vereinigung bildender Künstler

25.1.2007

68.354/01

243

Hesse

25.1.2007

26.186/02

244

Arbeiter

25.1.2007

3.138/04

245

Ferihumer

1.2.2007

30.547/03

246

Nikowitz +

News …

22.2.2007

5.266/03

247

Falter …

22.2.2007

26.606/04

248

Donner

22.2.2007

32.407/04

249

Standard … (Nr.2)

22.2.2007

37.464/02

250

Wieser

22.2.2007

2.293/03

251

Maslov²²

22.3.2007

1.638/03

252

Prischl

26.4.2007

2.881/04

253

Bosch

3.5.2007

17.912/05

254

Hofbauer  (Nr.2)

10.5.2007

7.401/04

255

Emmer-Reissig

10.5.2007

11.032/04

256

Ortner

31.5.2007

2.884/04

257

Schutte*

26.7.2007

18.015/03

258

Stempfer*

26.7.2007

18.294/03

259

Vitzthum*

26.7.2007

8.140/04

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

260

Wieser  +

Bicos Beteil. GmbH

16.10.2007

74.336/01

261

Pfeifer

15.11.2007

12.556/03

262

Gierlinger

29.11.2007

38.032/05

263

Lückhof

10.1.2008 58.452/00

264

Spanner

10.1.2008 61.920/00

265

Zeman 10.1.2008 23.960/02

266

Eisenberger* 28.2.2008 41.447/05

267

Bartenbach 20.3.2008 39.120/03

268

Abrahamian 10.4.2008 35.354/04

269

Gürsoy 5.6.2008 20.597/04

270

Maslov   (GrK) 23.6.2008 1.638/03

271

Schmidt 17.7.2008 513/05

272

Schneider* 31.7.2008 25.166/05

273

Müller  (Nr.2) 18.9.2008 28.034/04

274

Rusu 2.10.2008 34.082/02

275

Schmedt* 6.11.2008 7.301/05

276

Müller  (Nr.3) 6.11.2008 38.412/04

277

Krone  (Nr.5) 14.11.2008 9.605/03

278

Saccoccia 18.12.2008 69.917/01

279

Richter 18.12.2008 4.490/06

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen 

280

Holzinger  (Nr.3) 15.1.2009 9.318/05

281

Klug 15.1.2009 33.928/05

282

Verein der Christengemeinschaft 26.2.2009 76.581/01

283

Gütl 12.3.2009 49.686/99

284

Löffelmann 12.3.2009 42.967/98

285

Lang 19.3.2009 28.648/03

286

Standard (Nr.2) 4.6.2009 21.277/05

287

Strobel 4.6.2009 15.929/05

288

Zehentner 16.7.2009 20.082/02

289

Otto 22.10.2009 12.702/08

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

290

Goriany

10.12.2009

31.356/04

291

Koottummel

10.12.2009

49.616/06

292

Koppi

10.12.2009

33.001/03

293

Almesberger*

10.12.2009 13.471/06

294

Palushi

22.12.2009 27.900/04

295

Stechauner

28.1.2010

20.087/06

296

Puchstein

28.1.2010 20.089/06

297

Rambauske

28.1.2010 45.359/07

298

Krumpholz 18.3.2010 13.201/05

299

Gabriel

1.4.2010 34.821/06

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

300

S. H.   u.a.

1.4.2010 57.813/00

301

Frodl

8.4.2010 20.201/04

302

Kammerer

12.5.2010 32.435/06

303

VR-Bank Stuttgart eG

20.5.2010 28.571/06

304

Schalk + Kopf

24.6.2010 30.141/04

305

European University Press GmbH

24.6.2010 36.942/05

306

Mladoschovitz

15.7.2010 38.663/06

307

Fragner

23.9.2010 18.283/06

308

Kugler

14.10.2010 65.631/01

309

Eigenstiller

14.10.2010 42.205/06

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

310

Pezold

28.10.2010 5.339/07

311

Bachmayer

28.10.2010 36.650/05

312

Urbanek

9.12.2010 35.123/05

313

S p o r e r *

3.2.2011 35.637/03

314

Klein

3.3.2011 57.028/00

315

Meidl

12.4.2011 33.951/05

316

Elsner

24.5.2011 15.710/07

317

Stummer  (GrK)

7.7.2011 37.452/02

318

Pfeifenberger

4.10.2011 6.379/08

319

Graziani - Weiss

18.10.2011 9.074/07

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

320

Penias *

18.10.2011 35.109/06

321

Ortmair *

18.10.2011 38.112/06

322

Tuma

18.10.2011 22.833/07

323

Polz

25.10.2011 24.941/08

324

S. H.   (GrK)

3.11.2011 57.813/00

325

Standard Verlags GmbH

10.1.2012 34.702/07

326

Kopf + Liberda

17.1.2012 1.598/06

327

Krone Verlag GmbH

17.1.2012 33.497/07

328

Kurier Verlag GmbH

17.1.2012 3.401/07

329

Wurzer

6.3.2012 5335/07

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

330

Hall

6.3.2012 5455/06

331

Raviv

13.3.2012 26.266/05

332

Steininger

17.4.2012 21.539/07

333

Barthofer

17.4.2012 41.113/08

334

Aigner

10.5.2012 28.328/03

335

A. L.

10.5.2012 7.788/11

336

B.

12.6.2012 54.131/10

337

Krone

19.6.2012 27.306/07

338

Kurier  (Nr.2)

19.6.2012 1.593/06

339

Robathin

3.7.2012 30.457/06

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

340

Wallishauser

17.7.2012 156/04

341

Falter  (Nr.2)

18.9.2012 3.084/07

342

Ohneberg

18.9.2012 10.781/08

343

Zeugen Jehovas

25.9.2012 27.540/05

344

Küchl

4.12.2012 51.151/06

345

Rothe

4.12.2012 6.490/07

346

News GmbH  +  Bobi

4.12.2012 59.631/09

347

Gassner

11.12.2012 38.314/06

348

Efe

8.1.2013 9.134/06

349

Müller-Hartburg

19.2.2013 47.195/06

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

350

X.     (GrK)

19.2.2013 19.010/07

351

I. K.

28.3.2013 2.964/12

352

C. B. 

4.4.2013 30.465/06

353

Kloiber S. GmbH

4.4.2013 21.565/07

354

M.

6.6.2013 2.283/12

355

Wallishauser  (Nr.2)

20.6.2013 14.497/06

356

Povse

18.6.2013 3.890/11

357

Print Zeitungsverlag GmbH

10.10.2013 26.547/07

358

E.B.   u.a.

7.11.2013 31.913/07

359

österr. Vereinigung...  (NGO).

28.11.2013 39.534/07

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

360

Denk

5.12.2013 23.396/09

361

Sharifi

5.12.2013 60.104/08

362

Willroider

5.12.2013 22.635/09

363

Seidl

19.12.2013 45.322/08

364

Safaii

7.5.2014 44.689/09

365

Mohammadi

3.7.2014 71.932/12

366

Klein

25.9.2014 57.028/00

367

Birnleitner  (Nr.2)

13.11.2014 22.601/09

368

Stauder + Gabl

13.11.2014 10.711/09

369

M.A.

15.1.2015 4.097/13

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

370

M. A.

15.1.2015 4.097/13

371

Kücher *

5.2.2015 2.834/09

372

Furmann

5.2.2015 16.608/09

373

Sarközi + Mahran

2.4.2015 27.945/10

374

Armellini  u.a.

16.4.2015 14.134/07

375

Becker

11.6.2015 19.844/08

376

Wallnöfer

11.6.2015 64.346/09

377

Kuttner

16.7.2015 17.997/08

378

Genner

12.1.2016 55.495/08

379

Binder

2.2.2016 50.627/09

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

380

Grossmann

2.2.2016 47.199/10

381

Dorner

16.2.2016 8.895/10

382

Blum

5.4.2016 33060/10

383

Hackel

21.6.2016 43463/09

384

Naderhirn

5.7.2016 5136/10

385

N e w s

25.10.2016 60.818/10

386

Hiller

22.11.2016 1.967/14

387

J.

17.1.2017 58.216/12

388

Benes 17.1.2017 15.838/13

389

Lell 17.1.2017 6.783/11

zusammengestellt von

RA Dr.Postlmayr, A-5230 Mattighofen

390

Franz Maier GmbH

14.2.2017 24.143/11

391

Auerbach

28.2.2017 907/13

392

Hamberger 28.2.2017 49.664/12

393

GH Immobilienmakler GmbH 2.3.2017 36.871/11

394

Jéannee

4.4.2017 56.672/11

395

Berger 11.4.2017 58.049/11

396

Krasniqi 25.4.2017 41.697/12

397

Padlewski 16.5.2017 11.553/11

398

Külecki 16.5.2017 30.441/09

399

J.M. 1.6.2017 61.503/14

                  RA  Dr.Postlmayr,  A-5230 Mattighofen 

400

Schwab 8.6.2017 1068/12

401

Leitner 8.6.2017 55.740/10

402

Lorenz 20.7.2017 11.537/11

403

Ritz 7.9.2017 53.911/11

404

Goldnagl 7.9.2017 6.822/12

405

Sévère 21.9.2017 53.661/15

406

Ratzenböck & Seydl 26.10.2017 28.475/12

407

Schwabel 9.11.2017 34.927/12

408

Ceesay 16.11.2017 72.126/14
       

 

²=Entscheidung zur gerechten Entschädigung (Art.41; früher: Art. 50 EMRK)

³=Interpretation des Urteils durch den EGMR

²²=Antrag Österreichs zur Verweisung an die Grosse Kammer bewilligt

*=Rechtsvertretung durch RA Dr. Postlmayr, Mattighofen

In dieser Tabelle sind auch Streichungen aus der Liste der anhängigen Fälle enthalten, welche früher zu den Urteilen (judgments) und nicht zu den Beschlüssen (decisions) gezählt wurden.

 

e m r k . a t